Дунав край Русе

Доцент д-р Васил Георгиев Дойков е роден на 20 август 1930 година в семейството на военен, в застава на българо-румънската граница, в района на Русе, близо до село Кютиклии сега (Цар Самуил). Живее и учи в град Русе. Завършва специалност география и история в Софийския университет, както и докторантура по икономическа география при проф. д-р Игнат Пенков.

От 1954 г. до 1973 е директор на вечерната гимназия "Захари Стоянов" в Русе, а от 1988 г. е главен редактор в Параходство "Българско речно плаване", преподавател във ВИММЕСС, във факултета за подготовка на чуждестранни студенти и на хонорар въвВеликотърновскияуневерситет. След това е доцент по география в Историческия факултет на Великотърновския университет, където чете лекции и е на щат. Същевременно е съвместител в Русенския университет - специалност Европеистика, Маркетинг и Международни икономически отношения. Във Варненския свободен университет чете лекции в специалностите Европеистика и История.

Автор е на 56 книги и над 1800 студии и статии в списания, алманаси, сборници и вестници, в наши и чуждестранни издания. Те са плод на дългогодишни пътувания в много страни - от Великобритания до Япония и от Португалия до Корея. Много от книгите са посветени на редица градове от Европа, Япония, на градовете в България.
Многократно в продължение на три десетилетия е пътувал по река Дунав от изворите до делтата. По-известни книги посветени на река Дунав са:

  1. "Дунав и дунавският воден път", съавтор Л. Ботев, Наука и изкуство, София, 1980 г.
  2. "Български трицвет по Дунав", съавтори Й. Радоев и Й. Казаков, Георги Бакалов, Варна, 1985 г.
  3. "География на дунавското корабоплаване", Фабер, Велико Търново, 2001 г.
  4. "По Дунав" от Шварцвалдските извори до делтата", Русе, 2001 г.